Programe de finanţare:

1.      Programe finanţate de către Guvernul României:

Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 1680/2008 privind asigurarea dezvoltării economice durabile

Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Schema de Ajutor de minimis instituită în baza H.G. nr. 1164/2007 pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii

Schema de ajutor de stat H.G. nr. 753/2008 privind dezvoltarea regionalã prin stimularea realizãrii investiţiilor directe
2. Programe finanţate de Administraţia fondului de mediu:

Programul privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

Programul Casa Verde (Program de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană)

Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti
3. Programe pentru sprijinirea IMM cu finanțare de la Bugetul de Stat

Programul Mihail Kogălniceanu pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii

Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
4.     ORIZONT 2020:

Programul Cadru Orizont 2020