ACCESUL ÎNTREPRINDERILOR LA ACTIVITĂŢI DE CDI (în special IMM-urile):

 În exerciţiul financiar 2007-2013:

Operaţiunea 2.2.1. – Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)

Operaţiunea 2.3.2. POS CCE - Dezvoltarea infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru Cercetare-Dezvoltare

Operaţiunea 2.3.3. POS CCE - Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

În exerciţiul financiar 2014- 2020 se vor finanţa următoarele tipuri de proiecte:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE (POC)