Programe de finanţare în exerciţiul financiar 2007 – 2013:

POSCCE Operaţiunea 4.1.1. - Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice

POSCCE Operaţiunea 4.2. - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

Programe de finanţare în exerciţiul financiar 2014 – 2020:

PROGRAM OPERAŢIONAL DE INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM)