Programe de finanţare 2007 – 2013:

6.4. POSDRU - Iniţiativele transnaţionale pentru o piaţa inclusivă a muncii (Parteneriat transnaţional - strategice)

Programe finanțare în perioada 2014- 2020:

Programul Operațional Regional (POR)