Programe de finanţare în perioada 2007 – 2013:

1)    SUSŢINEREA UTILIZĂRII TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

Operaţiunea 3.1.1. POS-CCE - Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe

Operaţiunea 3.1.2 POS-CCE - Sprijin pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei

Operaţiunea 3.1.3 POS-CCE - Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei
[/su_accordion]
2)    DEZVOLTAREA E-ECONOMIEI (BENEFICIARI IMM-URI)

POSCCE Operaţiunea 3.3.1 - Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor

POSCCE Operaţiunea 3.3.2 - Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri

Programe de finanţare în perioada 2014- 2020:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE (POC)

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL (POR)