Programe de finanţare 2007 – 2013:

 

1.1. POS Mediu - Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată

2.1. POS Mediu - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor

2.2. POS Mediu - Reabilitarea zonelor poluate istoric

3.1. POS Mediu - Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot)

4.1. POS Mediu - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000

5.1. POS Mediu - Protecţia împotriva inundaţiilor

5.2. POS Mediu - Reducerea eroziunii costiere

Programe de finanţare 2014 – 2020:

PROGRAM OPERAŢIONAL DE INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM)