Programe recente de finanţare aparţinând exerciţiul financiar 2007- 2013:

DMI 1.2 POSDRU - Calitate în învaţământul superior (proiecte de grant)

DMI 1.2 POSDRU - Calitate în învaţământul superior (proiecte strategice)

DMI 2.2. POSDRU - Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii (proiecte de grant)

DMI 6.1. POSDRU - Dezvoltarea economiei sociale (strategice şi granturi)

Programe de finanţare în exerciţiul financiar 2014- 2020:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE (POC)