Programe  de finanţare în exerciţiul financiar 2007 – 2013:

Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.274/2013

POSCCE Operaţiunea 1.1.1. - Investiţii productive pentru IMM-uri

POSCCE Operaţiunea 1.1.1. - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari

PNDR Măsura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi în mediul rural în domenii non-agricole)

POSCCE Operaţiunea 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale

POSCCE Operaţiunea 1.1.3 - Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare

POR Măsura 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Programe  de finanţare în exerciţiul financiar 2014 – 2020:

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL (POR)

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE (POC)

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă