Pe scurt despre noi

WISE FINANCE SOLUTIONS oferă servicii de consultanță specializată în domeniul finanțărilor nerambursabile, având o vastă experiență în accesarea fondurilor europene, a fondurilor guvernamentale și a altor tipuri de finanțări nerambursabile precum și în managementul proiectelor de investiții finanțate din fonduri nerambursabile. WFS oferă în permanență suport clienților în implementarea proiectelor lor de investiții și în medierea relaţiei dintre potenţialii beneficiari şi instituţiile care coordonează implementarea şi gestionarea asistenţei financiare nerambursabile.

De ce Wise Finance Solutions? Pentru că....

....deținem peste 9 ani de experiență în domeniul fondurilor nerambursabile
...avem o echipă completă și experimentată de specialiști - One Stop Shop – experți accesare fonduri europene, manageri de proiect, experți financiari, evaluatori de proiect, experți achiziții publice, experți tehnici, avocați specializați pe fonduri europene și ajutoare de stat

...am gestionat atât proiecte majore de investiții cu valori de peste 35 milioane euro/ proiect cât și proiecte de valori mai mici

....avem 100% rata de succes a proiectelor depuse – pentru că realizăm o analiză riguroasă a aplicanților și a ideilor de proiect și ne implicăm doar în realizarea proiectelor care știm că sunt eligibile și au șanse reale să obțină finanțare


Servicii

Consultanta fonduri nerambursabile
Identificarea surselor de finanţare adecvate proiectelor de investitii (fonduri europene, fonduri guvernamentale și alte surse de finanțare) și elaborarea documentaţiei necesare obținerii finanţărilor nerambursabile.
Managementul proiectelor
Consultanta pentru implementarea cu succes a proiectelor finanțate din fonduri nerambusabile: intocmire cereri de rambursare/ plata, pregatirea dosarelor de achizitie, intocmirea rapoartelor de progres ale proiectului, monitorizarea implementării proiectului, asistenţă în relaţia cu Autoritatea finanțatoare
Asistenţă financiară - bancară
Asistenţă investiţii, naliză proiect şi oportunităţi, recomandare investiţie, întocmire plan de afaceri şi cash-flow, analiză costuri, beneficii, diminuare risc şi sensibilitate, întocmire documentaţie => obţinere finanţare / Credit de investiţii / Capital de lucru Credit de investiţii prin fondurile B.E.I. si B.D.C.E. /
Credit Punte pentru investiţii cu fonduri U.E. / Factoring şi scontări / Hedging pe curs valutar/

NoutățiAM POCU a publicat în consultare un nou ghid dedicat formării angajaților: „Inovare prin formare”

AM POCU a publicat, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Inovare prin formare” aferent OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.
Tipurile de activități eligibile care vor fi …

Detalii...


Corina Crețu despre accesarea fondurilor UE: La regulile europene România a adăugat o birocrație excesivă

“Simplificarea accesului la fonduri europene pentru beneficiari este o prioritate a mandatului meu și am depus deja la Parlamentul European o serie de măsuri de simplificare pentru acest exercițiu financiar, pentru că sunt conștientă că accesarea fondurilor europene a devenit un proces foarte complex și foarte mulți abandonează ideea de a mai folosi fonduri europene […]

Detalii...


Se prelungește apelul dedicat microîntreprinderilor din zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării!

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a anunțat prelungirea apelului de proiecte din cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii, Priorității de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin …

Detalii...
% rată de succes
% proiecte implementate din cele aprobate
Fapte și cifre
Peste 10.000 de analize de eligibilitate efectuate
Peste 300 milioane euro fonduri nerambursabile atrase
Peste 100 de proiecte elaborate/ finanțate
Parteneriate strategice dezvoltate în peste 20 de țări