Pe scurt despre noi

WISE FINANCE SOLUTIONS oferă servicii de consultanță specializată în domeniul finanțărilor nerambursabile, având o vastă experiență în accesarea fondurilor europene, a fondurilor guvernamentale și a altor tipuri de finanțări nerambursabile precum și în managementul proiectelor de investiții finanțate din fonduri nerambursabile. WFS oferă în permanență suport clienților în implementarea proiectelor lor de investiții și în medierea relaţiei dintre potenţialii beneficiari şi instituţiile care coordonează implementarea şi gestionarea asistenţei financiare nerambursabile.

De ce Wise Finance Solutions? Pentru că....

....deținem peste 9 ani de experiență în domeniul fondurilor nerambursabile
...avem o echipă completă și experimentată de specialiști - One Stop Shop – experți accesare fonduri europene, manageri de proiect, experți financiari, evaluatori de proiect, experți achiziții publice, experți tehnici, avocați specializați pe fonduri europene și ajutoare de stat

...am gestionat atât proiecte majore de investiții cu valori de peste 35 milioane euro/ proiect cât și proiecte de valori mai mici

....avem 100% rata de succes a proiectelor depuse – pentru că realizăm o analiză riguroasă a aplicanților și a ideilor de proiect și ne implicăm doar în realizarea proiectelor care știm că sunt eligibile și au șanse reale să obțină finanțare
ApelProgram de finantareTip apelData lansăriiData ?nchiderii
Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricoleProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită05/03/201707/31/2017
Submăsura 4.1 ITI- Investiții în exploatații agricoleProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită05/03/201707/31/2017
Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicoleProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită05/03/201709/30/2017
Submăsura 4.1a ITI - Investiții în exploatații pomicoleProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită05/03/201709/30/2017
Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricoleProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită07/10/201709/30/2017
Submăsura 4.2 ITI - Sprijin pentru investiții în prelucrarea / comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricoleProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită02/13/201711/12/2017
Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicolProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită07/10/201709/30/2017
Submăsura 4.2a ITI - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicolProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită02/13/201711/12/2017
Schema de ajutor de stat GBER aferentă sM 4.2Programul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită08/01/201710/31/2017
Schema de minimis aferentă sM. 4.2Programul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită05/03/201710/31/2017
Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieriProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită05/03/201707/31/2017
Submăsura 6.1 ITI - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieriProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită02/13/201711/12/2017
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone ruraleProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită05/03/201707/31/2017
Submăsura 6.2 ITI - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone ruraleProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită05/03/201707/31/2017
Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricoleProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită05/03/201707/31/2017
Submăsura 6.4 ITI - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricoleProgramul Național de Dezvoltare RuralăCu termen limită05/03/201707/31/2017
Măsura I.1 – Inovare, inclusiv zona ITIProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită06/29/201708/13/2017
Măsura I.2 - Servicii de consiliere, inclusiv zona ITIProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită06/29/201708/13/2017
Măsura I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit, inclusiv zona ITIProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită07/04/201708/18/2017
Măsura I.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor, inclusiv zona ITIProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită06/29/201708/13/2017
Măsura I.17 - Protecția și refacerea biodiversității marine — colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine, inclusiv zona ITIProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită07/04/201708/18/2017
Măsura I.21 - Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelorProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită06/29/201708/13/2017
Măsura I.22 - Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite, inclusiv zona ITIProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită07/04/201708/18/2017
Măsura I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv zona ITIProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită07/04/201709/02/2017
Măsura II.1 – Inovare, inclusiv zona ITIProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită06/29/201708/13/2017
Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură, inclusiv zona ITIProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită07/04/201709/02/2017
Măsura II.3 - Investiții productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei, inclusiv zona ITIProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită07/04/201709/02/2017
Mãsura II.4 - Investiții productive în acvaculturã – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilã, inclusiv zona ITIProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită07/04/201708/18/2017
Măsura II.10 - Acvacultura care furnizează servicii de mediuProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită--
Măsura IV.3 - Măsuri de marketing, inclusiv zona ITIProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită06/29/201708/13/2017
Măsura IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, inclusiv zona ITIProgramul Operational pentru Pescuit si Afaceri MaritimeCu termen limită07/04/201709/02/2017
Schema de ajutor de stat institutită prin HG 332 / 2014 –pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncăSchema de ajutor de statCu termen limită06/12/201706/23/2017
Ministerul Finanțelor Publice
Schema de ajutor de stat institutită prin HG 807/2014 - pentru stimularea investițiilor cu impact major în economieSchema de ajutor de statCu termen limită07/11/201608/22/2016
Ministerul Finanțelor Publice
Axa Prioritară 1, OS 1.1. Componenta A – Infrastructura de inovare și transfer tehnologicProgramul Operaţional RegionalCu termen limitaTermen depunere 6 luni de la lansare
Axa Prioritară 1, OS 1.1. Componenta B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologiceProgramul Operaţional RegionalCu termen limitaTermen depunere 6 luni de la lansare
Axa Prioritară 1, OS 1.1. Componenta C – IMM-uri în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT)Programul Operaţional RegionalCu termen limitaTermen depunere 6 luni de la lansare
Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS – 2.1 A – microîntreprinderi – ITI DELTA DUNĂRIIProgramul Operaţional RegionalCu termen limitalansat in 10.04.201710.11.2017, ora 12.00
Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS – 2.1 B Incubatoare de afaceri Programul Operaţional RegionalCu termen limitaOctombrie – Noiembrie 2017-
Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri - ITI DELTA DUNĂRIIProgramul Operaţional RegionalCu termen limitaJul-2017Jan-2018
NELANSAT
Axa Prioritară 6, OS 6.1 Creșterea producției de energie din surse alternative (geotermal, biomasa, biogaz)Programul Operational Infrastructura MareCompetitiv (cu depunere continua)Lansat (17 mai 2017)31.12.2018, ora 10
Axa Prioritară 6, OS 6.2 Monitorizarea consumului energie pentru consumatori industrialiProgramul Operational Infrastructura MareCompetitiv (cu depunere continua)17.10.2016, ora 1017.10.2017, ora 10
Axa Prioritară 6, OS 6.4 Sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţăProgramul Operational Infrastructura MareCompetitiv (cu depunere continua)17.07.2017, ora 1031.12.2018, ora 10
Axa prioritară 1, OS 1.1 și 1.2, Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)Programul Operaţional Capital UmanCompetitivGhid in consultare publica-
- până la data de 18.07.2017
Axa prioritară 2, OS 2.1 și 2.2 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)Programul Operaţional Capital UmanCompetitivGhid in consultare publica
până la data de 18.07.2017
Axa prioritară 4, OS 4.12, 4.13 și 4.14 COPIII MAI ÎNTÂI 2016 – Apelul 1Programul Operaţional Capital UmanCompetitiv/ necompetitivTrim II 2017
Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri
Axa prioritară 4, OS 4.15 Dezinstituționalizare persoane adulte cu dizabilități/vârstniciProgramul Operaţional Capital UmanCompetitivGhid în pregătire
Axa prioritară 6, OS 6.1 A doua șansă pentru tinerii NEETsProgramul Operaţional Capital UmanCompetitivTrim I 2017
Axa prioritară 6, OS 6.4 și 6.6 A doua șansăProgramul Operaţional Capital UmanCompetitivTrim I 2017
Ghid în pregătire
Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD /Proiecte pentru clustere de inovareProgramul Operațional CompetitivitateCu termen limitaTrim IV 2017
Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere/ Proiect tehnologic inovativProgramul Operațional CompetitivitateCu termen limita
Trim III 201712/31/2020
Acţiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la interneProgramul Operațional CompetitivitateCu termen limitaTrim IV 2017 – Trim I 2018

Servicii

Consultanta fonduri nerambursabile
Identificarea surselor de finanţare adecvate proiectelor de investitii (fonduri europene, fonduri guvernamentale și alte surse de finanțare) și elaborarea documentaţiei necesare obținerii finanţărilor nerambursabile.
Managementul proiectelor
Consultanta pentru implementarea cu succes a proiectelor finanțate din fonduri nerambusabile: intocmire cereri de rambursare/ plata, pregatirea dosarelor de achizitie, intocmirea rapoartelor de progres ale proiectului, monitorizarea implementării proiectului, asistenţă în relaţia cu Autoritatea finanțatoare
Asistenţă financiară - bancară
Asistenţă investiţii, naliză proiect şi oportunităţi, recomandare investiţie, întocmire plan de afaceri şi cash-flow, analiză costuri, beneficii, diminuare risc şi sensibilitate, întocmire documentaţie => obţinere finanţare / Credit de investiţii / Capital de lucru Credit de investiţii prin fondurile B.E.I. si B.D.C.E. /
Credit Punte pentru investiţii cu fonduri U.E. / Factoring şi scontări / Hedging pe curs valutar/

NoutățiAM POCU a publicat în consultare un nou ghid dedicat formării angajaților: „Inovare prin formare”

AM POCU a publicat, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Inovare prin formare” aferent OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.
Tipurile de activități eligibile care vor fi …

Detalii...


Corina Crețu despre accesarea fondurilor UE: La regulile europene România a adăugat o birocrație excesivă

“Simplificarea accesului la fonduri europene pentru beneficiari este o prioritate a mandatului meu și am depus deja la Parlamentul European o serie de măsuri de simplificare pentru acest exercițiu financiar, pentru că sunt conștientă că accesarea fondurilor europene a devenit un proces foarte complex și foarte mulți abandonează ideea de a mai folosi fonduri europene […]

Detalii...


Se prelungește apelul dedicat microîntreprinderilor din zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării!

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a anunțat prelungirea apelului de proiecte din cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii, Priorității de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin …

Detalii...
% rată de succes
% proiecte implementate din cele aprobate
Fapte și cifre
Peste 10.000 de analize de eligibilitate efectuate
Peste 300 milioane euro fonduri nerambursabile atrase
Peste 100 de proiecte elaborate/ finanțate
Parteneriate strategice dezvoltate în peste 20 de țări