Programe de finanţare în perioada 2007 – 2013:

O 312. POS CCE – Sprijin pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei

LINIE ÎNCHISĂ

O 313. POS CCE – Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei

LINIE ÎNCHISĂ

Programe de finanţare în perioada 2014 – 2020:

POCA – Programul Operațional Capacitate Administrativă

– Guvernare eficientă, predictibilă și transparentă

– Aministrație accesabilă

Lansare preconizată: septembrie 2014 (ghid nepublicat )