Se finanţează în exerciţiul financiar 2007 – 2013:

[su_accordion]

 [su_spoiler title=”Măsura 121 PNDR – Exploataţii agricole” style=”fancy”]

 • Înființarea de ferme de animale (bovine, oi, capre, porci) și păsări, plantaţii agricole (pomi fructiferi, viţă de vie), sere, achiziţii de utilaje pentru culturile de câmp, prin Măsura 121 PNDR.

Finanţarea este de până la 800.000 euro, contribuţia beneficiarului de până la 40%.

LINIE ÎNCHISĂ*

*Măsura 121 s-a redeschis în exerciţiul financiar 2014 – 2020. Detalii mai jos.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Măsura 123 PNDR – Produse agricole şi forestiere” style=”fancy”]

 •  Investiţii în procesarea produselor agricole, prin Măsura 123 PNDR, prin care se pot realiza fabrici de prelucrare a laptelui, a produselor de carne, a cerealelor, spații de depozitare etc.

Este eligibilă realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, achiziţia de utilaje, instalaţii, echipamente, aparate și mijloace de transport specializate. 

Valoarea finanţării este de până la 2 milioane de euro, cu o contribuţie a beneficiarului de 50%.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Schema de ajutor de stat nr. N 578/ 2009 aferentă Măsurii 123 PNDR” style=”fancy”]

 •  Investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole prin Schema de ajutor de stat nr. N 578/ 2009 aferentă Măsurii 123 PNDR.

Intensitatea brută a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme este de până la 50%.

Valoarea maximă ajutorului în cadrul schemei nu poate depăşi 3.000.000 Euro/ proiect.

Activităţi eligibile:

 • Construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de noi instalaţii, maşini şi echipamente necesare activităţii, mijloace de transport specializate.

Domeniile pentru care se acordă sprijin sunt:

1. INDUSTRIA ALIMENTARĂ:

 • Panificaţie (Fabricarea pâinii şi a produselor proaspete de patiserie, Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi altor produse similare, Fabricarea macaroanelor, taiţeilor, cuşcuşului şi altor produse făinoase similare)
 • Dulciuri şi produse zaharoase (Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase)
 • Lactate (Fabricarea inghetatei)
 • Preparate alimentare omogenizate şi alimente dietetice

2. PRELUCRAREA PRIMARĂ A PRODUSELOR FORESTIERE

 • Tăierea şi rindeluirea lemnului;
 • Exploatare forestieră;
 • Colectarea, sortarea, ambalarea şi depozitarea temporară în vederea comercializării, a ciupercilor de pădure, a fructelor de pădure şi a altor produse naturale provenite din flora spontană forestieră (lac, raşini, balsamuri, păr vegetal, iarbă, seminţe forestiere, muschi, licheni, plante medicinale, flori şi frunze cu calităţi aromoterapeutice).

3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA BIOCOMBUSTIBILILOR (Producerea de biocombustibili – biodiesel şi bioetanol – pentru transport)

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

Se finanţează în exerciţiul financiar 2014 – 2020:

[su_spoiler title=”PNDR” style=”fancy”]

« Investiţii în active fizice, pentru modernizarea fermelor, unităţilor de procesare şi a infrastructurii

« Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor pentru instalarea tinerilor fermieri, start-up, microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole

« Servicii de bază şi reînnoirea satelor

« Împădurirea şi crearea de perdele forestiere

« Agromediu şi climă

« Agricultura ecologică

« Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice

DATĂ ESTIMATIVĂ LANSARE: mai – octombrie 2014

[/su_spoiler]

Linii deschise în acest moment:

[su_spoiler title=”PNDR-MĂSURA 121– Modernizarea exploataţiilor agricole” style=”fancy”]

Vor primi finanţare persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole a căror exploataţie are o dimensiune mai mare sau egală cu 2 UDE şi care este înregistrată în Registrul unic de  identificare / Registrul agricol. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este cuprinsă între 700.000 si 2.000.000 euro.

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile: 1)      Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă.

2)      Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

3)      Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte.

4)      Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;

5)      Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate identificate ca necesare ;

6)      Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie;

7)      Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârșitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;

8)      Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpsuni;

9)      Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbusti, alţi arbori;

10)  Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;

11)  Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;

Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;

Depunere: 20 mai- 18 iulie 2014
[/su_spoiler]