ACCESUL ÎNTREPRINDERILOR LA ACTIVITĂŢI DE CDI (în special IMM-urile):

 În exerciţiul financiar 2007-2013:

[su_accordion]

[su_spoiler title=”Operaţiunea 2.2.1. – Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” style=”fancy”]

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este cuprinsă între 4.000.000 lei şi 60.000.000 lei.

Dimensiunea maximă a asistenţei financiare nerambursabile, ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului este de 100% .  Beneficiarii eligibili sunt: instituții de învățământ superior de stat acreditate, spitale clinice de stat cu secții universitare și instituții de CD publice sau de drept public.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Operaţiunea 2.3.2. POS CCE – Dezvoltarea infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru Cercetare-Dezvoltare” style=”fancy”]

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este cuprinsă între 1.000.000 lei şi 40.000.000 lei.

Dimensiunea maximă a asistenţei financiare nerambursabile, ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului este cuprinsă între 40-70% în funcţie de dimensiunea întreprinderii şi de regiune.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Operaţiunea 2.3.3. POS CCE – Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor” style=”fancy”]

Se pot realiza două tipuri de proiecte:

  • Proiectul tehnologic inovativ, cu o valoare a finanţării de până la 5 milioane de euro, procentul de finanţare fiind cuprins între 45%-70%,
  • Proiecte pentru întreprinderi nou-create inovatoare, valoarea finanţării este de până la 1 milion de euro, 100% finanţare.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

În exerciţiul financiar 2014- 2020 se vor finanţa următoarele tipuri de proiecte:

[su_spoiler title=”PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE (POC)” style=”fancy”]

«  Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI)

– Proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi

-Facilitarea accesului la capital de risc pentru IMM-urile inovative

– Sprijinirea organizaţiilor de cercetare şi a întreprinderilor pentru implementarea unor proiecte CDI

– Crearea de nuclee de competenţă tehnologică

– Infrastructuri CDI noi sau modernizate

 DATĂ DE LANSARE ESTIMATIVĂ: până la sfârşitul anului 2014.

[/su_spoiler]