WISE FINANCE SOLUTIONS este o firmă de consultanţă, expertă în accesarea fondurilor europene, în obţinerea finanţării prin programele naţionale şi în medierea relaţiei dintre potenţialii beneficiari şi instituţiile care coordonează implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare.

Având o rată de succes de 100% în accesarea fondurilor europene și guvernamentale, WISE FINANCE SOLUTIONS reprezintă o echipă de profesionişti cu peste 9 ani de experienţă în furnizarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management, pentru beneficiarii de finanţări nerambursabile, dar şi pentru acele organizaţii care au nevoie în activitatea lor curentă de expertiză în domeniile: achiziţii publice, intermedieri în afaceri, managementul afacerilor şi inginerie.

Misiunea Wise Finance Solutions

Wise Finance Solutions vine în sprijinul investitorilor, antreprenorilor și a tuturor companiilor care au nevoie de finanțare pentru realizarea proiectelor de investiții, prin: identificarea celor mai bune soluții de finanțare, elaborarea documentației specifice în vederea obținerii finanțării și suport după aprobarea finanțării pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor, până la punerea în funcțiune a obiectivului de investiție și rambursarea integrală a finanțării aprobate.

Viziunea Wise Finance Solutions

Wise Finance Solutions își dorește ca prin calitatea serviciilor oferite și prin expertiza dobândită de-a lungul anilor în domeniul de activitate, să contribuie la dezvoltarea și creșterea sănătoasă a mediului de afaceri românesc și la dezvoltarea economiei noastre prin atragerea de investiții străine oferindu-le acestora suport în dezvoltarea afacerilor lor în România, precum și prin finanțarea investițiilor publice în România.

WISE FINANCE SOLUTIONS oferă următoarele tipuri de servicii:

Asistenţă financiară investiţională:

 • Analiza proiectelor şi oportunităţilor
 • Recomandarea unor investiţii și a surselor de finanțare
 • Pregătirea dosarului în vederea obţinerii finanţării

Elaborarea proiectelor de finanţare care presupune: identificarea surselor de finanţare, analiza eligibilităţii şi elaborarea documentaţiei necesare accesării finanţărilor nerambursabile:

 • Studiu de oportunitate
 • Cerere de finanţare
 • Memoriu justificativ
 • Plan de afaceri
 • Studiu de piață și strategie de marketing
 • Studiu de prefezabilitate şi fezabilitate
 • Analize diagnostic: financiare, cost-beneficiu, risc şi senzitivitate
 • Previziuni financiare
 • Asistenţă în vederea semnării contractului de finanțare

Implementarea proiectelor finanţate:

 • Elaborarea dosarelor de achiziţii şi urmărirea derulării achiziţiilor
 • Intocmirea rapoartelor de progres trimestriale şi finale
 • Consultanţă financiară
 • Întocmire cereri de plată intermediare şi finale
 • Asistenţă în relaţia cu Autoritatea Contractantă (finanţator)
 • Evaluarea specifică a proiectelor implementate.

Ca o recunoaștere a calității excelente a serviciilor oferite, compania WISE FINANCE SOLUTIONS este certificată de organismul de certificare TÜV Thüringen, pentru sistemele de management: ISO 9001:2008 privind managementul calității, ISO 14001:2004 privind managementul de mediu și BS OHSAS 18001:2007 privind managementul sănătătii și securității ocupaționale.