Programe de finanţare în exerciţiul financiar 2007 – 2013:

[su_accordion]

[su_spoiler title=”POSCCE Operaţiunea 4.1.1. – Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice” style=”fancy”]

Activităţile eligibile vizează investiţii în:

  • Instalaţii / echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obţinerii unei  economii de energie, pe baza bilanţului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalaţii / echipamente / sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire / răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, convertoare de frecventă, sisteme integrate de management al consumului de energie şi altele);
  • Unitati de cogenerare de înaltă eficientă ale întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);
  • Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienţă energetică (dar numai cele aferente echipamentelor modificate sau înlocuite).

Valoarea maximă a finanţării acordate este de 40 milioane lei, cu excepţia măsurii de cogenerare de înaltă eficienţă, unde limita maximă este de 80 milioane lei. Rata de finanţare acordată nu poate depăşi:

  • 70%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 60% pentru întreprinderi mici si microîntreprinderi;
  • 60%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 50% pentru întreprinderi mijlocii;
  • 50%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 40% pentru întreprinderi mari.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”POSCCE Operaţiunea 4.2. – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi” style=”fancy”]

Solicitanţi eligibili:

  • Autorităţi Publice locale;
  • Societăţi comerciale.

Proiectele finanţate în cadrul acestei operaţiuni pot fi de tipul:

  • proiecte de realizare de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, atât  pentru consumul propriu cât şi pentru furnizarea de energie în reţeaua de transport şi distribuţie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (biomasei, a resurselor micro hidroenergetice, solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile);
  • proiecte de modernizare a capacităţilor de producere a energiei care utilizează resurse regenerabile de energie.

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect este de 80 milioane lei.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

Programe de finanţare în exerciţiul financiar 2014 – 2020:

[su_accordion]

[su_spoiler title=”PROGRAM OPERAŢIONAL DE INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM)” style=”fancy” open=”yes”]

« Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor: colectare şi epurare ape uzate, recuperarea energiei din deşeuri, extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor

« Promovarea producției și a distribuției de energie obținută din surse regenerabile de energie

« Realizarea de sisteme de monitorizare a distribuţiei energiei electrice şi termice la nivelul platformelor industriale în vederea creşterii eficienţei energetice

ESTIMARE DATĂ LANSARE: septembrie 2014

[/su_spoiler]

[/su_accordion]