În acest moment sunt deschise sesiuni de depunere a proiectelor pentru următoarele programe de finanțare:

Programe Finanţate de către Guvernul României: 

 

Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă 

H.G nr.332/2014

Depunere:

dată estimată 1 iulie 2014
 

Se acordă, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice, sub formă de sume nerambursabile, costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă, cu valori maxime cuprinse între 11,25 milioane euro- 37,5 milioane de euro, în funcţie de regiunea pentru care se solicită ajutorul de stat.

 

Programul Naţional Dezvoltare Rurală  – PNDR

MĂSURA 121– Modernizarea exploataţiilor agricole

MĂSURA 121– Modernizarea exploataţiilor agricoleGhidul Solicitantului

Depunere:
20 mai- 18 iulie 2014

Vor primi finanţare persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole a căror exploataţie are o dimensiune mai mare sau egală cu 2 UDE şi care este înregistrată în Registrul unic de  identificare / Registrul agricol. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este cuprinsă între 700.000 si 2.000.000 euro.