Programe de finanţare 2007 – 2013:

[su_spoiler title=”6.4. POSDRU – Iniţiativele transnaţionale pentru o piaţa inclusivă a muncii (Parteneriat transnaţional – strategice)” style=”fancy”]

Valoarea totală eligibilă poate fi cuprinsă între:  minimum 500.000 euro  şi maximum 5.000.000 euro.

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile:

 • 25% beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale  de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în  coordonare finanţate integral din bugetele acestora;
 • 2% beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor  speciale beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari entităţi finanţate  integral din bugetele acestora  beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii  şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial;
 • 5%  pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.

Se finanţează:

 1. Proiecte transnaţionale orientate spre dezvoltarea resurselor umane în cadrul politicilor  şi  practicilor de incluziune socială;
 2. Stabilirea parteneriatelor la nivel european în  domeniul dezvoltării resurselor umane  şi  incluziunii sociale;
 3. Dezvoltarea şi implementarea de noi metode şi instrumente pentru combaterea discriminării şi a inegalităţilor;
 4. Schimbul de experienţă şi transferul de expertiză legat de metodologiile de succes  dezvoltate pentru incluziunea socială, inclusiv mentorat;
 5. Schimb de informaţii, pregătire şi stagii de practică în instituţii relevante pe piaţa muncii şi în  domeniul politicilor sociale;
 6. Diseminarea metodelor inovatoare către alţi actori implicaţi în combaterea discriminării;
 7. Participarea şi colaborarea cu reţelele tematice europene şi naţionale, inclusiv organizarea şi participarea la grupuri de lucru, evenimente, seminarii  şi conferinţe în domeniul  dezvoltării resurselor umane şi incluziunii sociale;
 8. Schimb de experienţă şi bune practici, inclusiv stagii de practică, pentru identificarea celor mai bune modalităţi de utilizare a fondurilor destinate dezvoltării resurselor umane;
 9. Schimb de bune practici şi transfer de expertiză privind incluziunea si ocuparea şomerilor,  în special a şomerilor de lungă durată;
 10. Identificarea bunelor practici şi schimbul de experienţă privind adaptarea formării  profesionale la noile tehnologii;
 11. Dezvoltarea şi susţinerea programelor comune pentru promovarea ocupării;
 12. Studii  şi cercetări comparative la nivel european privind aspectele incluziunii sociale şi integrării pe piaţa muncii;
 13. Stimularea şi susţinerea inovării prin schimbul de experienţe şi bune practici şi de cercetare  într-o nouă abordare.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

Programe finanțare în perioada 2014- 2020:

[su_spoiler title=”Programul Operațional Regional (POR)” style=”fancy”]

« Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

« Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate

« Infrastructura educaţională

DATĂ ESTIMATIVĂ LANSARE: septembrie 2014

[/su_spoiler]