Programe de finanţare în perioada 2007 – 2013:

[su_box title=””]1)    SUSŢINEREA UTILIZĂRII TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI[/su_box]

[su_spoiler title=”Operaţiunea 3.1.1. POS-CCE – Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe” style=”fancy”]

Activităţile eligibile prin proiect sunt:

 • Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente;
 • Achiziţionarea de echipamente TIC şi periferice (server, calculatoare personale tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice, etc.);
 • Construirea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
 • Achiziţionarea licenţelor software;
 • Achiziţionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului.

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate: 100.000 lei.

Intensitatea maximă a ajutoruluinerambursabil acordat este de:

 • 90% pentru IMM-uri şi microîntreprinderi;
 • 95% pentru ONG-uri.
LINIE ÎNCHISĂ[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Operaţiunea 3.1.2 POS-CCE – Sprijin pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei” style=”fancy”]

 Ghid nepublicat
[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Operaţiunea 3.1.3 POS-CCE – Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei” style=”fancy”]

Ghid nepublicat

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

[su_box title=””]2)    DEZVOLTAREA E-ECONOMIEI (BENEFICIARI IMM-URI)[/su_box]

[su_accordion]

[su_spoiler title=”POSCCE Operaţiunea 3.3.1 – Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor” style=”fancy”]

Activităţile eligibile constau în achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanţă şi training specializat necesare pentru:

 • Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Întreprinderii);
 • Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer Relationship Management – Managementul Relaţiilor cu Clienţii);
 • Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru imbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor;
 • Implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii.

Valoarea maximă a finanţării acordate: 1.050.000 LEI. Rata maximă de cofinanţare:

 • 70% pentru întreprinderi mici (cu excepţia celor din Bucureşti-Ilfov pentru care este 60%);
 • 60% pentru întreprinderi mijlocii (cu excepţia celor din Bucureşti-Ilfov pentru care este 50%).
LINIE ÎNCHISĂ
[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”POSCCE Operaţiunea 3.3.2 – Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri” style=”fancy”]

În cadrul acestei operaţiuni se pot finanţa proiecte care conţin una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

 • Implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic;
 • Implementarea de sisteme informatice pentru licitaţii electronice;
 • Implementarea de sisteme informatice pentru tranzacţii electronice securizate;
 • Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plată electronică);
 • Implementarea de sisteme de e-learning (invăţământ la distanţă) pentru IMM;
 • Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii companiei (Business 2 Business, Business 2 Consumer).

Valoarea maximă a finanţării acordate: 1.640.000 LEI.  Rata maximă de cofinanţare:

  • 70% pentru întreprinderi mici (cu excepţia celor din Bucureşti-Ilfov pentru care este 60%);
  • 60% pentru întreprinderi mijlocii (cu excepţia celor din Bucureşti-Ilfov pentru care este 50%).
LINIE ÎNCHISĂ
[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Programe de finanţare în perioada 2014- 2020:

[su_accordion]

[su_spoiler title=”PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE (POC)” style=”fancy”]

Ghid nepublicat

«  Tehnologia  informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)

– Facilitarea e-comerţ-ului şi utilizarea in afaceri a TIC

– Îmbunătăţirea infrastructurii şi a accesului la Internet

– Dezvoltarea aplicaţiilor TIC pentru sporirea eficienţei şi transparenţei serviciilor publice

– E-learning, e-incluziune, e-sănătate, e-cultură

DATĂ ESTIMATIVĂ LANSARE: septembrie 2014

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL (POR)” style=”fancy”]

Ghid nepublicat

« Îmbunătățirea activităților de transfer tehnologic

DATĂ ESTIMATIVĂ LANSARE: septembrie 2014

[/su_spoiler]

[/su_accordion]