Programe de finanţare 2007 – 2013:
[su_accordion]

  [su_spoiler title=”1.1. POS Mediu – Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată” style=”fancy”]

Se finanţează:-    Construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea:

 • staţiilor de tratare a apei potabile, a rezervoarelor de apă şi a surselor de apă potabilă;
 • reţelei de alimentare şi distribuţie a apei potabile, inclusiv branşamentele amplasate în domeniul public, precum şi construcţiile civile aferente reţelei.
 • reţelelor de canalizare a apei uzate, inclusiv racordurile amplasate în domeniul public, precum şi construcţiile civile aferente reţelei;
 • staţiilor de epurare a apei uzate (inclusiv treapta terţiară);
 •  facilităţilor de tratare a nămolului din staţiile de epurare a apei uzate;
 • sistemelor de monitorizare complexe, inclusiv de contorizare a consumului de apă, de analiză şi evaluare a stadiului calităţii şi cantităţii apelor de suprafaţă şi subterane, echipamente de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, inclusiv echipamente de întreţinere a sistemelor.

–   Construcţia/reconstrucţia clădirilor conexe dimensionate în conformitate cu normele în vigoare (standarde, STAS-uri);

–   Demolările şi lucrările aferente asupra drumurilor publice, atunci când sunt determinate de investiţii în infrastructura de apă, cu condiţia să fie necesare ca rezultat imediat al lucrărilor de excavare asupra drumului. Structurile demolate trebuie reconstruite şi aduse la stadiul iniţial.

Vor fi finanţate:

–   proiecte majore peste 50 milioane Euro şi proiecte nemajore sub 50 milioane Euro.

Pentru anul 2012 se acordă o asistenţă financiară nerambursabilă de 602.370.764 euro, intensitatea ajutorului fiind de 100%.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2.1. POS Mediu – Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor” style=”fancy”]

Se finanţează:

 • Achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare selectivă ;
 • Construcţia facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare;
 • Achiziţionarea vehiculelor de transport al deşeurilor;
 • Construcţia staţiilor de transfer şi a facilităţilor de eliminare a deşeurilor municipale;
 • Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul;
 • Construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile periculoase (deşeuri medicale, deşeuri provenite din echipamente electrice şi electronice, etc) şi alte tipuri specifice de deşeuri (deşeuri provenite din construcţii şi demolări, etc.);
 • Închiderea depozitelor neconforme;
 • Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, management şi supervizare, publicitate şi campanii de conştientizare a publicului (în legătură cu colectarea selectivă, sortarea, reciclarea, compostarea), îmbunătăţirea guvernării instituţionale, licitarea şi contractarea operatorilor de servicii de salubritate.

Alocarea financiară orientativă pentru anul 2012 este de 200.869.705 euro.

Vor fi finanţate:

–   proiecte majore peste 50 milioane Euro şi  proiecte nemajore sub 50 milioane Euro.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile eligibile este de aproximativ 98%.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2.2. POS Mediu – Reabilitarea zonelor poluate istoric” style=”fancy”]

Alocarea financiară orientativă pentru anul 2012 este de 42.472.653 euro.

Vor fi finanţate:

–   proiecte majore peste 25 milioane Euro şi  proiecte nemajore sub 25 milioane Euro.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile eligibile este de aproximativ 98%.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”3.1. POS Mediu – Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot)” style=”fancy”]

 Alocarea financiară orientativă pentru anul 2012 este de 70.299.562 euro.

Vor fi finanţate:

–    proiecte majore peste 50 milioane Euro şi proiecte nemajore sub 50 milioane Euro.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile eligibile este de aproximativ 95%.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”4.1. POS Mediu – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000″ style=”fancy”]

Se finanţează:

 • Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare);
 •  Investiţii în infrastructură pentru uz public orientate spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate;
 • C&D. Activităţi privind menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor;
 • Activităţi de consultare, conştientizare şi informare;
 • Activităţi de instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate.

Alocarea financiară orientativă pentru anul 2012 este de 43.937.228 euro.

Vor fi finanţate:

–   proiecte nemajore sub 50 milioane Euro.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile eligibile este de aproximativ 100%.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”5.1. POS Mediu – Protecţia împotriva inundaţiilor” style=”fancy”]

Se finanţează:

 • Infrastructură pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor
 • Elaborarea unor hărţi de pericol şi risc al inundaţiilor, planuri şi măsuri, inclusiv informare publică şi instruire în domeniul reducerii riscurilor
 • Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, management, supervizare şi publicitate.

Alocarea financiară orientativă pentru anul 2012 este de 36.614.356 euro.

Vor fi finanţate:

–   proiecte majore peste 50 milioane Euro şi proiecte nemajore sub 50 milioane Euro.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile eligibile este de aproximativ 80%.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”5.2. POS Mediu – Reducerea eroziunii costiere” style=”fancy”]

Se finanţează:

 • Reabilitarea zonei costiere a Mării Negre afectate de eroziune
 • Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, management, supervizare şi publicitate.

Alocarea financiară orientativă pentru anul 2012 este de 23.433.187 euro.

Vor fi finanţate:

–    proiecte majore peste 50 milioane Euro şi proiecte nemajore sub 50 milioane Euro.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile eligibile este de aproximativ 85%.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Programe de finanţare 2014 – 2020:

[su_spoiler title=”PROGRAM OPERAŢIONAL DE INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM)” style=”fancy”]

Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor: colectare şi epurare ape uzate, recuperarea energiei din deşeuri, extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor.

DATĂ ESTIMATIVĂ LANSARE: septembrie 2014

[/su_spoiler]