În exerciţiul financiar 2007 – 2013:

1.      „Investiţii productive în acvacultură” – Programul Operaţional pentru Pescuit, MĂSURA 2.1.

Se pot înfiinţa crescătorii de peşte (este eligibilă achiziţia de utilaje, mijloace de transport specializate, construire bazine, depozite pentru producţia de peşte etc.).
Valoarea maximă a finanţării este de 3.000.000 euro, în procent de 60%.

LINIE ÎNCHISĂ

2.      „Prelucrarea și comercializarea peștelui” – Programul pentru Pescuit, MĂSURA 2.3.

Prin proiect se pot construi unităţi de procesare, depozite frigorifice, se pot achiziţiona echipamente moderne pentru procesarea produselor şi a subproduselor, mijloace de transport specializate, etc.
Valoarea maximă a finanţării este de 3.000.000 euro, în procent de 60%.

LINIE ÎNCHISĂ

 În exerciţiul financiar 2014 – 2020:

Nu s-au lansat propuneri.