Consultanţă fonduri nerambursabile

 • Asistenţă financiară investiţională:
 • Analiza proiectelor şi oportunităţilor;
 • Recomandarea unor investiţii;
 • Pregătirea dosarului în vederea obţinerii finanţării;
 • Elaborarea proiectelor de finanţare care presupune: identificarea surselor de finanţare, analiza eligibilităţii şi elaborarea documentaţiei necesare accesării finanţărilor nerambursabile:
 • Studiu de oportunitate;
 • Cerere de finanţare;
 • Memoriu justificativ;
 • Plan de afaceri;
 • Studiu de prefezabilitate şi fezabilitate;
 • Analize diagnostic: financiare, cost-beneficiu, risc şi senzitivitate;
 • Analiza previziunilor financiare;
 • Asistenţă în vederea contractării;

Managementul proiectelor

Elaborarea dosarelor de achiziţii şi urmărirea derulării achiziţiilor;

 • Rapoarte de progres trimestriale şi finale;
 • Consultanţă financiară;
 • Întocmire cereri de plată intermediare şi finale;
 • Asistenţă în relaţia cu Autoritatea Contractantă (finanţator);
 • Evaluarea specifică a proiectelor implementate.

Asistenţă financiară – bancară

 • Asistenţă investiţii
 • Analiză proiect şi oportunităţi
 • Recomandare investiţie, întocmire plan de afaceri şi cash-flow
 • Analiză costuri, beneficii, diminuare risc şi sensibilitate
 • Întocmire documentaţie => obţinere finanţare
 • Credit de investiţii
 • Capital de lucru
 • Credit de investiţii prin fondurile B.E.I. si B.D.C.E.
 • Credit Punte pentru investiţii cu fonduri U.E.
 • Factoring şi scontări
 • Hedging pe curs valutar