Programe de finanţare în exerciţiul financiar 2007 – 2013:

 

[su_box title=””]PENTRU BENEFICIARI PRIVAŢI:[/su_box]

Se finanţează:

  • Înființarea de pensiuni turistice și agroturistice în mediul rural, vile, bungalow-uri, cabane turistice, campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, (Măsura 313 PNDR)
  • Înființarea de restaurante fie în incinta structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare, fie ca şi clădiri independente pe lângă structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare (Măsura 313 PNDR)
  • Investiţii în activități recreaționale: invesțiii private în infrastructura turistică de agrement, independent sau dependent de structura de primire turistică precum  spații de campare, amenjare de ștranduri și piscine, achiziționarea de mijloace de transport tradiționale pentru plimbări, trasee pentru echitație, inclusiv prima achiziție de cai în scop turistic (cu excepția celor pentru curse şi competiţii), baze sportive, parcuri de distracţii (Măsura 313 PNDR).

Finanțarea nerambursabilă este de maxim 200.000 euro și în procent de 50% finanțare din partea fondului.

LINIE ÎNCHISĂ

[su_box title=””]PENTRU APL-URI:[/su_box]

Se finanţează:

  • Înființarea Centrelor de informare turistică, Măsura 313 PNDR

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de 200.000 Euro/ proiect.

LINIE ÎNCHISĂ

  • Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turisticăDomeniul major de Intervenţie 5.3 POR.
    • Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora

Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 170.000 lei şi maxim 630.000 lei.
Contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile este 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

    • Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice

Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 170.000 şi maxim 1.000.000 Lei.
Contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile este 2%din valoarea cheltuielilor eligibile.

LINIE ÎNCHISĂ

Programe de finanţare în exerciţiul financiar 2014 – 2020:

Programul Operaţional Regional- Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

ESTIMARE DATĂ LANSARE: Septembrie 2014